# Hearthstone

Wanneer? Fri 19 Apr 22:00
Toernooiformaat? 1v1
Waar?
  De inschrijvingen zijn momenteel gesloten!

Op alle competities zijn onze Algemene Regels van toepassing. Voor aanvang van de competitie dienen alle spelers zich te registreren bij het competitie team met hun discord naam, stoelnummer, battletag en welke 4 verschillende classes ze gaan gebruiken. Na het sluiten van de inschrijvingen zal deze informatie voor de deelnemers beschikbaar gemaakt worden. Zorg dat het volgende op je profiel staat; seatnr, battle tag, 4 classes en je decklists hebt geupload. Mocht de decklist niet gesubmit zijn en er is een probleem omtrent decks, zal de admin de tegenpartij in het gelijk stellen.

1.1 Disconnects

Als een speler disconnected, wacht tot het spel over is omdat hij kan reconnecten. Maak als speler die niet gedisconnected is altijd een screenshot met de tijd, zodat problemen door admins snel opgelost kunnen worden. Als een speler na een disconnect niet kan reconnecten, forfeit deze speler een game ongeacht de omstandigheden. Als beide spelers disconnecten moet er meteen opnieuw gespeeld worden. Voor een mass disconnect kan de admin een uitzondering maken.

2 Discord

De communicatie tussen admins en spelers zal verlopen via Discord. Het is daarom van groot belang dat spelers gedurende hun deelname aan de competitie in het #hearthstone kanaal van het evenement zijn.

3 Format

Formaat: 4 Hero 1 Ban Conquest De competitie zal gespeeld worden volgens het "4 Hero 1 Ban Conquest" format.

3.1 4 Hero 1 Ban Conquest regels

* Alle matches zijn Best-of-5. * De eerste speler die 3 games wint, wint de match. * Iedere speler heeft vier classes/decks. Bij het spelen banned je tegenstander een van deze classes. * Als een speler een game wint, dan mag het deck waarmee gewonnen is niet meer gebruikt worden in de match. * De verliezer van een game mag van deck wisselen of hetzelfde deck gebruiken.

4 Terminologie

Onder een game verstaan we 1 potje Hearthstone. Onder een match verstaan we een set van games tegen een bepaalde tegenstander.

5 Overig

3rd party software is niet toegestaan, dus ook geen deck tracker. Het is niet toegestaan je decks aan te passen tussen games. Het is niet toegestaan de match te verlaten anders dan door een technisch probleem. Het is niet toegestaan om spelbrekende bugs te misbruiken. Na gelijkspel moet meteen opnieuw gespeeld worden zonder te switchen van decks. Bij gelijkspel in de mogelijke poule fase kijken we naar win/loss ratio.

----------------------------------------------------

Our General Rules apply to all of our competitions.

1 IMPORTANT

Before the start of the competition all participants have to register at the competition desk with their seat number, battletag and the four classes they want to use. After the signups are closed this information will be made public. Make sure your profile contains the following information: discord name, seatnr, battletag, the 4 classes you wanna play and upload your decklists as well. If there is a dispute and no decklist was submitted the admin is forced to agree with your opponent. 1.1 Disconnects

If a player disconnects wait until the game is over, since they can reconnect. The connected player has to make a screenshot including the time for the admins in case of any disputes. If a player disconnects during the game and can't reconnect, the disconnecting player forfeits that game regardless of cause. If both players disconnect the game must be replayed immediately without a break between games. For mass disconnects the admin can make an exception. 2 Discord Most of the communication between admins and players will go through Discord. It is very important that the contestants are to be connected to the #hearthstone channel at the event's Discord.

3 Format

Format: 4 Hero 1 Ban Conquest The competition will be played in "4 Hero 1 Ban Conquest" format.

3.1 Hero 1 Ban Conquest rules

* All matches are BO5. * First player to win three games wins. * Every player chooses 4 classes/decks. During play your opponent bans one of these. * If you win a game with a deck, you cannot play that deck anymore. * The loser of a game can use the same deck, or switch to another deck.

4 Terminology

A game is a single game of hearthstone. A match is a set of games against one opponent.

5 Other

3rd party software is not allowed, so no decktracker software.

It is not allowed to modify your decks during a match. It is not allowed to leave the match for anything but a technical issue. It is not allowed to exploit game breaking bugs (f.e. Shadow Visions bugs). After a draw the game has to be replayed immediately without a break. If there is a draw in scores during pools (if those are played) the win/loss ratio decides.

Ingeschreven deelnemers: 2

Confirmed: 0/2 (0%)
Speler Inschrijfnummer Bevestigd
LittleGirl 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Steelbox#2919 0 Aanwezigheid niet bevestigd

Reacties

Je moet inloggen om te kunnen reageren..